Lodder Terms and Conditions

Op al onze leveringen zijn de Lodder Terms and Conditions, de NO FUSS Service Description Maintenance and Support en de Lodder Data Processor Agreement (in het kader van de privacywetgeving) van toepassing.

De laatste versie van deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Lodder Terms and Conditions

NO FUSS Service Description Maintenance and Support

Lodder Data Processor Agreement

We werken onder andere voor